یکشنبه 6 تیر 1395

اصول حمل دستی بار و جابجایی بار

نوشته شده در ساعت 10:54

 برای اجتناب از صدمات اسکلتی – عضلانی ناشی از جابجایی و حمل بار بصورت دستی می بایست: 

1- طراحی مشاغل بصورت ماشینی و مکانیزه

2- طراحی ارگونومیک بسته ها 

3- استفاده از کشیدن یا هل دادن بجای بلند کردن برای بار های سنگین

 4- پرهیز از چرخش ستون فقرات در هنگام حمل بار

 5- رعایت ارتفاع مناسب برای حمل بار ارتفاع مناسب برای حمل بار طر احی ارگونومیک بسته ها

  ادامه مطلب ...

( تعداد کل: 6 )
<<    1       2       3       4       5       6    >>